Rehal Quran/Buku


AR015
AR015
AR015
AR015

Rehal Quran/Buku merupakan hasil kreativiti pengajar Elektrik. Rehal ini dibuat dari bahan terbuang lebihan batang kondiut yang dipotong oleh pelajar yang membuat latihan amali. Sebelum ini, lebihan paip kondiut ini dijadikan sebagai bahan skrap. Dengan ini tercetuslah satu idea untuk membuat Rehal Quran / Buku untuk digunakan oleh pelajar-pelajar di Surau dan juga boleh dijadikan satu produk keluaran IKBN Seri Iskandar, Perak.


RM20 

Learn More


Sebarang pertanyaan sila hubungi email IKBN Seri Iskandar atau WhatsApp.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING