Beverage Coaster


AR014
AR014
AR014

“Beverage Coaster” merupakan hasil produk daripada Bahagian Reka Bentuk & Pembangunan Produk Industri (IPD) IKTBN Dusun Tua. Produk ini dihasilkan melalui proses reka bentuk (lukisan kejuruteraan), penyediaan prototype dan seterusnya penghasilan produk yang sebenar. “Beverage Coaster” ini digunakan sebagas alas cawan @ gelas. Selain itu, ianya juga boleh digunakan sebagai alas untuk piring kecil dengan menarik keluar bahagian di bawah coaster ini. Konsep 2 in 1 ini merupakan yang pertama dan masih tiada dalam pasaran.


RM30 

Learn More


Sebarang pertanyaan sila hubungi email IKTBN Dusun Tua atau WhatsApp.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING